Friday, 8 June 2012

Tu Badal Gya

Sab mujhe kehte hain k Badal Gya Hai Tu,
Ab unhe kaun samjhye,
Tutte hue patte ka rang aksar Badal hi jata hai....

No comments:

Post a Comment